Oorsprong

Toyohari, een vorm van Keiraku Chiryo

Toyohari is een stijlvorm binnen de Japanse acupunctuur.
De acupunctuur is ontstaan in China en door de nauwe banden tussen beide landen in Japan terechtgekomen. In Japan heeft deze vorm van acupunctuur zich verder ontwikkeld en een aantal acupuncturisten in Japan heeft begin vorige eeuw een nieuwe stroming binnen de acupunctuur ontwikkeld: Keiraku Chiryo, wat meridiaantherapie betekent.
Toyohari is een vorm van Keiraku Chiryo.

Door het juist doseren van behandelingen en het waar nodig toepassen van non-invasieve instrumenten en technieken is Toyohari geschikt voor alle leeftijden: volwassen, ouderen, kinderen en zelfs voor baby's vanaf 3 maanden.

 

Hoeveel behandelingen zijn nodig?

Het aantal behandelingen hangt af van het type klacht. Acute klachten kunnen soms met 3 tot 5 behandelingen verholpen worden, terwijl voor chronische klachten meestal meer behandelingen nodig kunnen zijn. Normaal gesproken zijn behandelingen in het begin wekelijks, hoewel voor zeer acute klachten meer dan een keer per week nuttig kan zijn. Als de klacht verbetert, kan de frequentie verlaagd worden.

Bron: Nederlandse Toyohari Vereniging

Hoe stelt een Toyohari acupuncturist de diagnose?

Een acupuncturist kan niet meteen werken vanuit de diagnose binnen de Westerse geneeskunde. De Chinese geneeskunde heeft een specifiek systeem van diagnose om de conditie te beschrijven binnen een meridiaanpatroon. Mensen met dezelfde klacht kunnen een zeer verschillende acupunctuurbehandeling krijgen. Ieders conditie is uniek.

Een belangrijk onderdeel van de diagnose is uw verhaal over uw klachten en algemene gesteldheid. Doordat bij elke meridiaan vaste klachtenpatronen horen kunnen zij gerelateerd worden aan het meridianenstelsel.

Bij de diagnose in de Toyohari wordt ook een grote nadruk gelegd op palpatie; het aanraken en voelen van specifieke reflexgebieden op het lichaam. Dat begint met het voelen van de kenmerken van de huid in het verloop van de meridianen op onderbenen en onderarmen.

Het “hara” of buikonderzoek is het volgende onderdeel van de diagnose. Op de buik staan een aantal gebieden in verbinding met de verschillende meridianen. Aan de conditie van de huid en de buikwand kan de acupuncturist voelen of meridianen vol of leeg dan wel gestagneerd zijn.

Tenslotte wordt de polsdiagnose gesteld: de veranderingen in de toestand van de meridianen worden weerspiegeld in de pols(slag), tijdens de diagnose zal de acupuncturist daarom ook de pols voelen, maar ook regelmatig tijdens de behandeling wordt uw pols gevoeld om het verloop van de behandeling te monitoren en uw reactie op de behandeling te leren kennen.

De combinatie van kijken, luisteren, vragen stellen en voelen van meridianen, buik en pols zal leiden tot de uiteindelijke diagnose: uw acupuncturist kan aan het werk, en zal telkens reageren op uw reactie die hij/zij kan vaststellen op grond van veranderingen in uw polsslag of huidkenmerken.

Bron: Nederlandse Toyohari Vereniging

Onze behandelingen

Hands on

Matsumoto

Toyohari is een meridiaantherapie, die vorige eeuw is ontwikkeld door blinde acupuncturisten uit andere stijlvormen. De diagnose wordt gesteld door middel van vragen, kijken en het voelen van meridianen, buik en pols.

Prettig

Shonishin

Shonishin is een vorm van Japanse kinderacupunctuur. De behandeling is pijnloos en wordt als prettig en ontspannend ervaren. Zelfs baby's vanaf 3 maanden kunnen hiermee behandeld worden.