Gezond

De juiste behandeling

De intake, diagnose & behandeling

Een behandeling vindt alleen plaats na een zorgvuldige en uitgebreide diagnose tijdens een intake gesprek. Tijdens het intake gesprek stel ik vragen over de reden van uw komst, uw conditie, medische voorgeschiedenis en medicijngebruik. Ik voel heel licht aan uw polsen en uw buik en wellicht een aantal plekken op de armen of benen.

Op basis daarvan adviseer ik een behandeling of een combinatie van behandelingen. Indien nodig verwijs ik u door naar artsen uit de reguliere gezondheidszorg of overleg ik met uw huisarts. Dit laatste gebeurt natuurlijk uitsluitend met uw toestemming.

Het intake gesprek wordt direct gevolgd door het eerste consult, de behandeling. Een vrijblijvend advies is mogelijk tijdens een telefonisch gesprek.

Tijdens de behandeling gaan de naalden bij Toyohari niet of slechts heel oppervlakkig door de huid heen en blijven veelal niet staan. De behandeling is daarom zeer verfijnd en toepasbaar zonder enige pijn.

De naalden

In de Toyohari maakt men gebruik van een aantal van de negen naalden die in de oude traditie zijn beschreven.

Het meest gangbaar en bekend zijn de zilveren en stalen naalden, maar daarnaast worden ook heel regelmatig de stompe (tei shin) naalden gebruikt, voor behandeling van kinderen bijvoorbeeld maar ook voor mensen die gevoeliger zijn of in de zwangerschap. Deze tei shin naalden zijn in verschillende (edel) metalen voor verschillende condities te gebruiken.
Ook de naald met de ronde bal aan het eind (de enshin) wordt gebruikt om een extra stimulerend effect te geven aan een behandeling en wordt dan over de huid gestreken, net zoals de trechtervormige naald ( de zanshin) die vooral in het nek hals gebied wordt gebruikt.

Het grootste gedeelte van de behandeling zal worden gewerkt met een zeer dunne zilveren naald die je niet of nauwelijks zult voelen.

i

Hands on

Matsumoto

Toyohari is een meridiaantherapie, die vorige eeuw is ontwikkeld door blinde acupuncturisten uit andere stijlvormen. De diagnose wordt gesteld door middel van vragen, kijken en het voelen van meridianen, buik en pols.

Indicaties: Misselijkheid, slechte eetlust, overgeven, zuurbranden, maagpijn, galaandoeningen.

i

Prettig

Shonishin

Shonishin is een vorm van Japanse kinderacupunctuur. De behandeling is pijnloos en wordt als prettig en ontspannend ervaren. Zelfs baby's vanaf 3 maanden kunnen hiermee behandeld worden.

Indicaties: Slapeloosheid, slechte concentratie.

i

4 stappen

Manaka

Manaka is vernoemd naar Yoshio Manaka (1911-1989), bij deze behandelvorm wordt gewerkt met polariteitsverschillen om pijn en spanning te verminderen.

Indicaties: Spanning, stijfheid

i

TCM

Traditionele Chinese Geneeskunde

Behandelingen gebaseerd op de principes van Wu Xing (de 5 elementen), het meridiaanstelsel van het lichaam en op theorie van Ying en Yang.

Indicaties: Lichamelijke disbalans